Správa fondů

Máme více než dvacet let zkušeností v oblasti vytváření, strukturování a řízení nemovitostních fondů v celé Evropě, stejně tak jako prokazatelně odborné znalosti v oblasti přeshraničních struktur. Náš profesionální tým koordinuje zakládání fondů, navyšování fondů cizím i vlastním kapitálem, počáteční investiční programy, procesy v oblasti správy majetku, správu fondů i případné snížení objemu investic. Pro tyto činnosti je Arcona Capital oficiálně licencovaná nizozemskou Komisí pro finanční trhy (AFM) podle směrnice Evropské unie o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD). 

Správa investic

Náš tým zprostředkovává cílené investiční programy pro klienty v celé severní a střední Evropě. Tato služba zahrnuje poradenství při vyhledávání strategického majetku, podporu při nabývání majetku a vyjednávání, due diligence, poradenství při financování a zajištění správy majetku a nemovitostí.

Správa majetku

Naše regionální správa majetku je strategickou základnou pro všechny služby Arcona Capital v oblasti nemovitostí. Jsme přesvědčeni, že místně orientovaná správa nemovitostí je zásadní pro dosažení uspokojivých výnosů z investic do těchto nemovitostí. Na většině evropských trhů nemohou být tyto služby outsourcovány. Tým Arcona Capital pracuje přímo s našimi fondovými a investičními manažery, vyhledává a nabývá majetek v souladu s naším dlouhodobým strategickým plánem. Tím je zajištěn maximální příjem a zvýšení kapitálové hodnoty v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

Development

Naše služby v oblasti developmentu jsou všestranné a zahrnují design, zajištění potřebných povolení, výběrová řízení, otázky stavebnictví a dozoru, prodej a marketing a řízení kvality pro projekty námi řízených fondů a klientů třetí strany. Kromě toho jsme schopni zajistit a řídit financování a výstavbu jak z institucionálních, tak ze soukromých zdrojů.